kurumsal

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

  • İnsani değerlere önem vermek,
  • Etik değerler doğrultusunda hizmet sunmak,
  • Hastalarımızın kendini güvende hissedecekleri bir kuruluş olmak,
  • hasta memnuniyeti ve kaliteli sağlık hizmeti ile adımızı duyurmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’nin kurum içinde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak,
  • Sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirerek Sağlıkta Kalite Diyaliz Standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır

KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZ

Yonca Diyaliz Merkezi olarak kalite yönetim birimimiz kendi bünyemizdeki çalışanlarımız ile kurulmuş ve yönetilmektedir. Bu konuda herhangi bir dış hizmet alımı yapılmamasının yanında düzenlenen bütün evrak ve yapılan bütün çalışmalar kurum içerisinde gerçekleşmektedir.


ORGANİZASYON ŞEMASI